Nail inspiration

I don’t own any of these creations. All the pictures below are collected everywhere from the internet. I will try to put a link to the source if I could stick trace it back (since a lot were saved to my PC a long time ago so sorry about that).

Những thiết kế này không thuộc về tui. Tất cả ảnh dưới đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên mạng. Tui sẽ cố gắng dẫn link về nguồn nếu vẫn tìm lại được nguồn (vì nhiều ảnh lưu về máy từ lâu quá rồi nên khó tra lại, sorry nhen).