Lên cơn dẩm

Đang edit Hiệu ứng phanh đĩa với Chủ tịch công ty băng vệ sinh thì tự dưng lên cơn dẩm, thèm ngọt, thèm quắn quéo… lại quay ra đọc lại Lọ lem điện ảnh =))

Cho nên chiều nay mãi không edit được chữ nào =))

Aiz, anw, có ai từng đọc truyện của Không Cúc chưa? Ví dụ như là Công thức mỹ học, Vùng Cấm chẳng hạn? Có ai giống t ko? Truyện của Không Cúc, mỗi lần t đọc được mấy chương đầu, đã bắt đầu chờ mong bắt đầu yy một màn H thật là cháyyy =)))))))

Advertisement

2 thoughts on “Lên cơn dẩm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s