Hiệu ứng phanh đĩa (Ngão hợp hiệu ứng)

Tác giả: Không Cúc

Biên dịch: Langsatti

Bản dịch này chưa được tác giả cho phép (do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép biên dịch. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác. Nếu có ai biết cách liên lạc với tác giả để xin phép thì hướng dẫn cho mình nhé.)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt văn, kỹ sư ô tô thâm tàng bất lộ sói đuôi to dụ công × ngạo kiều biệt nữu tinh anh mê tiền nhan khống thụ, đua xe công thức 1, 1V1, HE.

Ngày bắt đầu edit: 20/2/2023

Ngày hoàn: …

☀☀☀☀☀

Văn án:

Tống Khải Minh về nước, báo chí đều đồn ầm lên là hắn muốn tranh gia sản.

Công việc chính của Lâm Dục Thư là ngăn chặn hắn tranh gia sản.

Việc này cũng không phải khó khăn gì… Cho tới khi y chẳng hiểu sao cùng Tống Khải Minh lăn giường.

Thấy truyện của Không Cúc là edit luôn hông nói nhiều 😌😌😌 Luôn cảm thấy ngạo kiều biệt nữu thụ x dụ công là một cái tổ hợp thật là ciu =))

Password chương 40: tên của mẹ Tống Khải Minh là gì? (3 từ không dấu không cách, có viết hoa đầu mỗi từ)

☀☀☀☀☀

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27

Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39

Chương 40 | Chương 41 | Chương 42

Chương 43a 43b | Chương 44 | Chương 45

Chương 46a 46b | Chương 47a 47b | Chương 48a 48b

Chương 49a 49b | Chương 50a 50b | Chương 51a 51b

Chương 52a 52b | Chương 53a 53b | Chương 54a 54b

Chương 55a 55b | Chương 56a 56b 56c | Chương 57a 57b 57c

Chương 58a 58b | Chương 59a 59b | Chương 60a 60b 60c

Chương 61a 61b 61c | Chương 62a 62b | Chương 63a 63b 63c

Chương cuối

HOÀN

Advertisement

93 thoughts on “☀ Hiệu ứng phanh đĩa – Không Cúc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s