LƯU Ý

Dear các cô, chương nào có password thì sẽ không hiển thị ảnh đại diện trên trang chủ. Vậy nên cô nào đang đọc Lọ lem điện ảnh thì xem mục lục giúp tui để không bị sót mất các chương có pass nha.

Chương nào có tỏ tình, cầu hôn hoặc tí xôi thịt là tui phải để pass đó.

Rất là xin lỗi, mỗi tội tui cũng ko biết vì sao các chương có pass lại bị ẩn khỏi trang chủ như vầy nữa TT.TT Chỉ xem được từ mục lục thôi.

Advertisement

8 thoughts on “LƯU Ý

  1. Nếu mà cô đăng liền chương pass vs chương trước đó của bộ Lọ Lêm thì mn đọc tới cuối trang ấn next post là nó cũg ra chương ngay sau nó là chương pass mà, ko sợ sót dou

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s