Tui mới đi Đà Nẵng từ hôm mùng 4-9/8 về, làm bù bận quá nên chưa up truyện gì mới ngay được 🤭

Nhưng mai kia tui sẽ up bài review để mng biết được đi Đà Nẵng mà gặp mưa thì chơi gì cho sướng nha ^^

Nhá hàng bên dưới nè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s