Phù phiếm

Tui biết tui thật là phù phiếm cơ mà 18.800 view rồi sao ko cố tí nữa lên 20.000 view trong hôm nay cho tròn đi các bác hỡi???

Các bác muốn tui ngủ làm sao????

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s