☀ 1m97 và 1m73

1M97 VÀ 1M73 (Nhất mễ cửu thất hòa nhất mễ thất tam 一米九七和一米七三)

Tác giả: Thực Đường Thái Hảo Nan Cật 食堂菜好难吃

Editor: Langsatti

Bản edit chưa được tác giả cho phép (Do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép Edit bản QT này. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác.)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, ngụy huynh đệ, niên thượng, dưỡng thành, điềm văn, đoản văn, thô hán công × nãi dụ thụ

Mình chọn đại bức hình này vì cảm thấy nó rất hợp với vibe của truyện

Số chương: 75 chương, 0 phiên ngoại (tại đây mình chia theo phần vì không thấy ghi rõ trong QT chương nào bắt đầu từ đâu)

Nguồn QT: link

PHẦN 1

PHẦN 2 (PASSWORD 7 ký tự viết liền không dấu: Dụ Giác bao nhiêu tuổi thì đỗ đại học? )

PHẦN 3 (PASSWORD 8 ký tự viết liền không dấu: Dụ Giác dùng vật gì để câu dẫn Thân Sí? Xem phần 2)

PHẦN 4 (PASSWORD 4 ký tự viết liền: Chiều cao hai người chênh lệch bao nhiêu? Xem phần 3)

HẾT

Advertisement

One thought on “☀ 1m97 và 1m73

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s